Cave Diver and Technical Cave Diver - Jaskynný potápač a Technický jaskynný potápač

Popis:
Kurz "CAVE DIVER a TECHNICAL CAVE DIVER" je určený ako pokročilý kurz technického jaskynného potápania s použitím EANx zmesi počas explorácie a zároveň použitím EANx a kyslíka pre dekompresiu. Zdokonalíte sa potápaniu v takýchto podmienkach, riadeniu rizík v prostredí, ktoré sú typicky špecifické pre jaskynné potápanie. Zdokonalíte si prácu s navyjákom a vodiacou šnúrou, viazanie a ťahanie vodiacej šnúry, spôsob umiestňovania jaskyniarskych šípok, nácvik straty partnera, zvládnutie krízových situácií ako sú nulová viditeľnosť, pretrhnutie vodiacej šnúry, simulácia straty vodiacej šnúry, OOA situácie, zlyhanie svetiel,  atď.

Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 18 rokov
 • požadovaná kvalifikácia je Introductory Cave Diver  a predložení minimálne 50 registrovaných ponorov alebo
 • kvalifikácia Advanced Nitrox Diver  s minimálne 100 registrovanými ponormi, za predpokladu preukázania skúseností s technickými ponormi na základe posúdenia inštruktorom
 • výstroj na požadovanej úrovni v Hogartian alebo DIR konfigurácií
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 12 ponorov (celkový čas na jaskynnom dne minimálne 480 minút) pre kvalifikáciu Advanced Nitrox Diver
 • 8 ponorov (celkový čas na jaskynnom dne minimálne 400 minút) ak vlastníte kvalifikáciu Introductory Cave Diver
 • dátum, termíny a čas vykonávania jednotlivých ponorov je možné flexibilne upraviť podľa Vašich potrieb


Výstup kurzu:
Úspešný absolvent kurzu získa certifikáciu, ktorá Vás oprávňuje potápať sa v jaskyniach.

Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov na základe dohody

OBJEDNÁVKA