Rekreačná verzus Hogarthian konfigurácia výstroje IV. - Dodávka plynu

V tejto konfigurácií dodávky plynu a výstroje s ňou spojenej je pravdepodobne asi najväčšie množstvo faktorov , ktoré spôsobujú rozdiely medzi rekreačným a technickým výstrojom.


Technický potápač a jeho konfigurácia dýchacích regulátorovRekreačný potápač a jeho konfigurácia dýchacích regulátorov

Rekreačný potápači zvyčajne používajú jednu fľašu menšieho objemu, pripojenú k regulátoru skladajúceho sa z jednoduchého prvého stupňa zvyčajne pripojeného cez INT prípojku a primárneho druhého stupňa na 80 centimetrovej hadici. Alternatívny zdroj vzduchu je umiestnený na tom istom prvom stupni a  druhý stupeň je umiestnený na nepatrne dlhšej oktopusovej hadici (alebo oktopus nepoužívajú vôbec) a vysokotlaká hadica je pripojená k nejakému tlakomeru alebo kombinovanej konzole. V niektorých prípadoch, je záložný zdroj vzduchu (octopus) integrovaný s BC do inflátora, pričom sa zníži počet hadíc z štyroch na tri ale taktiež sa skomplikuje dýchanie z takého inflátorového oktopusu. V ideálnom prípade veci ako je alternatívny zdroj vzduchu (octopus) a konzola je pripnutá na BC. Nanešťastie, tieto veci sú príliš často voľne sa húpajúce pričom sa môžu poškodiť alebo svojím húpaním ničiť životné prostredie pod vodou. Táto konfigurácia preukázateľne je primeraná pre rekreačné potápanie a je štandardom viac ako 20 rokov. Akokoľvek, v podmienkach technického a jaskynného potápania zlyháva v niekoľkých oblastiach.

  • Jedná fľaša poskytuje nedostatočný rozsah a rezervy plynu pre technické alebo jaskynné potápanie.
  • Ventil na jednej fľaši a prvý stupeň regulátor neposkytuje dostatočnú redundanciu v prípade zlyhania ventilu alebo regulátora.
  • Dokonca i o čosi dlhšia hadica oktopusu, ktorá ma dĺžku 90 – 110 cm nie dostatočne dlhá na to keď technický alebo jaskynný potápači musia zdieľať vzduch pričom prechádzajú úzkymi otvormi.
Uzatvárateľný mostík (manifold)


Štandard technickej alebo jaskynnej konfigurácie dodávky plynu pozostáva z častí navrhnutých na to aby prekonali limity jednoduchej fľaše a zahŕňajú:

  • Dvojča oceľové
  • Uzatvárateľný mostík (manifold). To umožňuje použitie samostatných prvých stupňov pre každý druhý stupeň. Keď sa objavy voľné unikanie (free flow), plyn unikajúci z vadného regulátora  je uzavretý pričom neovplyvňuje dodávku funkčnému regulátoru. V prípade, že sa poškodí manifold, jeho uzavretím sa umožní vytvoriť systému rozdelenie dodávky plynu na dve samostatné fľaše. Použitie DIN prípojky na prvých stupňoch regulátora zabezpečuje silnejšie a spoľahlivejšie spojenie a znižuje riziko uvoľnenia pri náraze o strop jaskyne alebo vraku.
  • Primárny regulátor pozostáva z prvého a druhého stupňa spojeného 210 cm nízkotlakou hadicou. Dlhá hadica umožňuje zdieľanie dýchacieho plynu pri prechode úzkymi priechodmi. Na primárnom prvom stupni bude zvyčajne krátka, nízkotlaka inflátorová hadica, ktorá je pripojená k inflátoru krídla.
  • Sekundárny (záložný) regulátor sa skladá z prvého a druhého stupňa prepojeného približne 50 až 60 cm hadicou. A čo viac tento druhý stupeň bude mať tenký popruh vyrobený s tenkej naťahovacej šnúrky. Šnúrka je navrhnutá tak, aby držala záložný regulátor čo najbližšie k potápačovým ústam, a tak si môže potápač rýchlo prehodiť druhý stupeň, po tom čo jeho primárny druhý stupeň poskytol na dlhej hadici svojmu potápačskému partnerovi pri situácií zlyhania dodávky dýchacej zmesi (out-of-air). Prvý stupeň sekundárneho (záložného) regulátora bude tiež mať  nízkotlaku inflátorovú hadicu, ktorá sa pripája potápačovmu suchému obleku, taktiež je k prvému stupňu sekundárneho regulátora pripojený tlakomer na krátkej 60 cm vysokotlakej hadici. Táto dĺžka vysokotlakej hadice je dostatočné pre priklipnutie tlakomeru na D-krúžok potápačovho pásového popruhu, bez toho, aby hadica príliš prečnievala.
Veľkou zraniteľnosťou tejto konfigurácie je, že ventil na ľavej strane dvojice potápačských fliaš predelených uzatvárateľným mostíkom (manifoldom) je funkčnosťou známa ako ľavostranné uzatvoriteľný ventil, čo môže spôsobiť samovoľné uzavretie ventilu tzv.  roll-off.  Toto uzatvorenie môže nastať keď sa jaskynný potápač dostane ventilom fľaše do kontaktu so stropom jaskyne čoho výsledkom môže byť náhodné uzatvorenie ľavého ventilu.

Z tohto dôvodu je primárny regulátor na dlhej 2 m hadici namontovaný na pravej strane a pravom ventile. V prípade vzniku situácie vyžadujúcej zdieľanie dýchacieho plynu a vzniku situácie s náhodným uzatvorením ľavého ventilu (roll-off), potápač bude vedieť, že tento ventil je uzatvorený (keďže začína dýchať zo sekundárneho druhého stupňa) a bude schopný  odstrániť túto situáciu jednoducho dotiahnutím na ľavý ventil a jeho otvorením. V kontraste, kde potápač bude dýchať z regulátora pripojeného na ľavý ventil a nastane uzatvorenie ľavého ventilu (roll-off), potápač sa môže utopiť ešte predtým, než bude schopný komunikovať svojmu potápačskému partnerovi, že sa takýto problém objavil.

Všeobecne používaná cesta ako jaskynný a technický potápači smerujú ich dlhú 2 m hadicu, primárny druhý stupeň je smerovaný dole a popod jeho kanister svetla, potom smeruje hore cez hrudník, zadom cez krk až do potápačových úst. Takéto smerovanie primárnej dlhej hadice nielenže umožňuje rýchle uvoľnenie tejto hadice v krízovej situácií, ale taktiež je to cesta, ako si potápač môže jednoducho uložiť dlhú hadicu bez asistencie iného potápača.