Advanced EANx Instructor – Pokročilý EANx Inštruktor

Popis:
Kurz “ADVANCED EANx INSTRUCTOR” má za cieľ vyškoliť kvalifikovaných Inštruktorov zabezpečujúcich teoretický a praktický výcvik pri potápaní s Nitroxovými zmesami. Program je určený pre kvalifikovaných Open Water Instructorov alebo pre Dive Mastrov s certifikáciou Deep Diver, Nitrox Diver, Adv. EANx Diver renomovaných technických potápačských výcvikových agentúr. Po ukončení kurzu budete certifikovaný ako:
Inštruktor Open Water Instructor +  EANx Instructor +  Advanced EANx Instructor + Snorkeling Instructor + Open Water FreeDiving Instructor + Rescue Diver Instructor

Advanced EANx Inštruktor môže vyučovať a zároveň vykonávať certifikáciu nasledujúcich kurzov:

 • Open Water Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Rescue Diver
 • Deep Diver
 • EANx Diver
 • Advanced EANx Diver
 • Dive Master

Kandidát na inštruktora si osvojí metódy a techniky potápačského výcviku jednak v teoretickej príprave ale taktiež aj vo vedení výcviku na otvorenej vode a aj s použitím dýchacích plynov pre ponor alebo dekompresiu, ktorými sú Nitrox a Kyslík.

Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 18 rokov
 • musí byť kvalifikovaný Dive Master alebo ekvivalent , CPR First Aid a Rescue Diver alebo akákoľvek obdobná kvalifikácia
 • min. 100 registrovaných ponorov
 • vyhlásenie o zdravotnom stave
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • musí asistovať pri každom z nasledujúcich výukových programov: Advanced EANx Diver, Deep Diver
 • vyhlásenie o zdravotnom stave
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • preukázanie potápačských zručnosti a plaveckých schopností


Doba trvania:

 • 5 - 10 ponorov na otvorenej vode (min. 200 min. času na dne)
 • prezentácia najmenej jednej lekcie (vyučovacej hodiny) z programu Advanced EANx Diver alebo Deep Diver.
 • riadenie ponoru na otvorenej vode v rámci kurzy Deep Diver


Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • manuál inštruktor
 • registrácia, certifikát a diplom


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

OBJEDNÁVKA