Ako prebieha výučba pokročilého kurzu potápania AOWD

Kurz pokročilého potápania je zameraný na zdokonalenie Vašich potápačských zručností zameraný predovšetkým na navigáciu pod vodou a hĺbkové potápanie.  Neoddeliteľnou súčasťou týchto zručností s cvičenia zamerané na dokonalé zvládnutie kontroly vztlaky, využívanie efektívnych pohybov pod vodou ako s modifikovaný kraulový kop, žabí kop, otáčanie a cúvanie s plutvami a to pri zachovaní dokonalého trimu.

Rozsah teoretickej časti pokročilého kurzu

Orientácia a navigácia pod vodou

V teoretickej časti sa budeme venovať nasledovným témam:
•    teoretické znalosti v navigačnom potápaní.
•    plánovať, organizovať a vykonávať navigačné ponory pri použití prírodnej a kompasovej navigácie.
•    Navigácia pod vodou – prínos navigácie, dôležitosť navigácie vo vodnom prostredí.
•    Odhad rýchlosti a vzdialenosti.
•    Prírodná navigácia.
•    Kompas a buzola.
•    Zameranie objektu, určenie smeru návratu, navigácia s kompasom, plávanie podľa daného azimutu.
•    Spôsob pohybu pod vodou.

Nácvik navigácie na suchu

Nácvik navigácie pod vodou

 Potápanie za zníženej viditeľnosti a nočné potápanie

V tejto kapitole účastníci kurzu sa oboznámia s úskaliami potápania za zníženej viditeľnosti a v noci. Nosnými témami sú:
•    Plánovanie ponoru
•    Svetlá
•    Príčiny zníženej viditeľnosti
•    Výber výstroja
•    Konfigurácia výstroja
•    Kontakt s partnerom
•    Riziká potápania za zníženej viditeľnosti a v noci
•    Vlastný ponor
•    Po vynorení

Nočné potápanie

Potápanie za zníženej viditeľnosti v jaskyni

Vyhľadávanie pod vodou a vyzdvihovanie telies pomocou zdvíhacích vakov
Táto kapitola je zameraná na osvojenie si postupov a činností spojených s vyhľadávaním a vyzdvihovaním akéhokoľvek materiálu, predmetov a všetkého čo z akéhokoľvek dôvodu je potrebné vyniesť na hladinu. Naučíte sa presné postupy a metodiku vyhľadávania predmetov nachádzajúcich sa pod vodnou hladinou a spôsoby a techniky vyzdvihovania takýchto predmetov na hladinu. Táto problematika ponúka rozšírenie schopností a zručností v odbore vyhľadávania a vyzdvihovania predmetov na hladinu a taktiež zvládnutie prepravy, umiestenia, zdvíhania a spúšťania predmetov  pod vodou resp. ich presúvania z jedného miesta na druhé.
•    Plánovanie a výber vhodných techník.
•    Metódy vyhľadávania:  vyhľadávanie s kompasom,  vyhľadávanie za pomoci lana na rahne, vyhľadávanie za pomoci mriežky,  kruhové  vyhľadávanie,  vyhľadávanie za pomoci plávajúceho lana.
•    Označenie a vyhodnotenie objektu.
•    Vyzdvihovanie za pomoci vztlaku.
•    Pripevnenie zdvíhacích vakov, vyplnenie  vzduchom, vyzdvihnutie.

Potápač vyťahuje zdvýhací vak.

Potápanie v suchom obleku
Táto kapitola poskytne účastníkom kurzu vyčerpávajúce informáciu o teoretických princípoch
a praktickom potápaní v suchom obleku v štandardných podmienkach na otvorenej vode. Teória pozostáva s popisu jednotlivých druhov suchých oblekov, ich konštrukčných a tepelných vlastností, výhod a nevýhod jednotlivým materiálov použitých pre suchý oblek. Na základe týchto vedomostí je potápač dostatočne zručný na to aby si vedel vybrať pre svoj štýl potápania suchý oblek a následne ho vedel správne používať, ošetrovať a skladovať.
V teoretickej časti sa budeme venovať predovšetkým týmto témam:
•    Základné termálne uváženia a podchladenie pod vodou. Voda a teplo, príznaky podchladzovania sa, chlad pod vodou.
•    Druhy oblekov, konštrukcia oblekov, manžety, rukavice, vrecká, kukla, výber obleku.
•    Podobleky.
•    Obliekanie suchého obleku.
•    Potápanie v suchom obleku, dofukovanie obleku, aktívne vyhrievanie, správne vyváženie.
•    Kontrola a servis výstroja.


Potápač v suchom obleku

Praktická časť výcviku základného kurzu potápania v chránenom vodnom prostredí a na otvorenej vode

Deň 1
Dopoludnia: Praktický výcvik ponor na otvorenej vode -  navigácia pod vodou, kontrola vztlaku, vypúšťanie dekompresnej bóje, potápanie v suchom obleku ak ho účastníci kurzu vlastnia.
Ponor hĺbka 6-12 m
Popoludní: Praktický výcvik – efektívne pohyby pod vodou (kraulov kop, žabí kop, otáčanie, cúvanie), navigácia pod vodou, kontrola vztlaku, vypúšťanie dekompresnej bóje.
Ponor hĺbka 6-12 m
Deň 2
Dopoludnia: Praktický výcvik ponor na otvorenej vode – efektívne pohyby pod vodou (kraulov kop, žabí kop, otáčanie, cúvanie), navigácia pod vodou, kontrola vztlaku, vypúšťanie dekompresnej bóje.
Ponor hĺbka 6 -12 m
Popoludní: Praktický výcvik – navigácia pod vodou, kontrola vztlaku,  vypúšťanie dekompresnej bóje.
Ponor hĺbka 6 -12 m
Deň 3
Noc: Praktický výcvik ponor na otvorenej vode – nočný ponor, navigácia pod vodou, efektívne pohyby, kontrola vztlaku.
Ponor hĺbka 6-12 m
Deň 4
Dopoludnia: Praktický výcvik ponor na otvorenej vode – hĺbkový ponor spojený s navigácia pod vodou, kontrola vztlaku, vypúšťanie dekompresnej bóje.
Ponor hĺbka 20- 35 m
Popoludní: Praktický výcvik ponor na otvorenej vode – vyhľadávanie pod vodou a práca so zdvíhacím vakom.
Ponor hĺbka 20- 35 m

 

Procedúra vypúštania dekompresnej bóje