Ako prebieha výučba základného kurzu potápania OWD

Lákajú vás na internete špeciálne zľavy na kurzy potápanie, ktoré absolvujete za jeden víkend, tak takéto rýchlo kurzy u nás nenájdete a ani cena za kurz nebude polovičná.  Neviem či to myslíte vážne ak sa do takého kurzu prihlásite? Je rýchlosť a na prvý pohľad nízka cena kurzu adekvátna cene Vášho života?
Základný kurz potápania s prístrojom je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Naučíte sa základné zručnosti a získate základné vedomosti pre bezpečné potápanie na otvorenej vode. Úspešní absolventi kurzu získajú platný potápačský certifikát medzinárodne uznávaného školiaceho systému, ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete, otvára im dvere potápačských základní, umožní požičiavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach. Príďte k nám a zažijete zábavu, dobrodružstvo, budete mať množstvo spomienok a nových skúsenosti a taktiež spoznáte mnoho zaujímavých ľudí.

Chceli by ste sa potápať a absolvovať základný kurz, ale zatiaľ ste nikdy neplávali s plutvami, nepoužívali šnorchel a nezanárali sa na nádych pod vodu? Ešte pred týmto kurzom vám odporúčame naučiť sa tieto zručnosti a tak zdokonaliť svoje schopnosti vo vode pri výuke Základy plávania s plutvami - základy potápania na nádych a základy potápania s prístrojom pre plavcov začiatočníkov.

Rozsah teoretickej časti základného kurzu

Teoretická časť základného kurzu je vykonávaná formou prednášky s použitím školiacich materiálov ako sú manuály, prezentácie, video a iné nástroje, ktoré používa inštruktor za účelom zastrešenia celého rozsahu teoretického výcviku a bude rozoberať tieto témy, ktoré sú podrobnejšie popísané v samostatných podkapitolách. Teoretickú časť tvorí 10 – 15 hodín výuky so záverečným písomným testom.

Kapitola 1: Stručná história potápania

Kapitola 2: Potápačská výstroj
V tejto kapitole získa účastník kurzu základné informácie o potápačskej výstroji a to predovšetkým o: Potápačská maska, Dýchacie trubice, Potápačské plutvy, Potápačské obleky, Potápačské fľaše, Kompenzátory vztlaku, Dýchacie systémy – dýchacie regulátory, Manometre, Konfigurácia výstroje, Záťažový systém, Potápačský počítač, Rezacie nástroje, Kompasy, Potápačské prístroje, Potápačské vlajky a bóje.

Oboznámenie sa s potápačskou výstrojou

Kapitola 3: Základná fyzika pre potápača
V tejto kapitole získa účastník kurzu základné informácie o fyzike a fyzikálnych zákonoch s ktorými je nevyhnutné sa oboznámiť. Sú to predovšetkým tieto oblasti: Fyzikálne veličiny používané v potápaní, Tlaky používané v potápaní, Fyzikálne zákony a výpočty, Stavová rovnica plynov, Zmeny teploty plynov pri jeho stlačovaní a rozpínaní, Výpočet spotreby dýchacieho plynu, Základné zákon optiky.

Kapitola 4: Fyziológia pre potápača – Potápačské choroby a úrazy
V tejto kapitole sa účastník kurzu oboznámi s tým, čo sa deje s ľudským telom pri potápaní. Dozvie sa ako prebiehajú základné životné funkcie a fyziologické procesy. Získa dôležité znalosti o anatómií, vplyve tlaku na ľudské telo ale dozvie sa aj o tom, ako fungujú ľudské zmysly pod vodou. Oboznámia sa aj s problematikou  potápačských chorôb a úrazov a možnosťami ako sa im vynúť alebo ako reagovať pri takýchto úrazoch.
Uvedená problematika zastrešuje predovšetkým tieto oblasti: Základné životné funkcie, Krvný obeh, Dýchanie, Pľúca, Metabolizmus a látková výmena, Telesné teplo, Potápačské zranenia a choroby, Vplyv tlaku na organizmus potápača, Barotrauma, Dekompresná choroba, Metódy zníženia rizika DCS, Dusíková narkóza, Kyslíková toxicita, Otrava oxidom uhličitým alebo oxidom uhoľnatým, Hypotermia, Hypertermia, Strata vedomia, Ľudské zmysly, Fyzická a psychická kondícia pri potápaní, Fajčenie a potápanie, Alkohol a potápanie, Lieky v potápaní, Drogy a potápanie, Výživa.

Kapitola 5: Ideme sa potápať - Plánovanie a realizácia ponoru
V tejto kapitole sa budeme zaoberať plánovaním ponoru. Oboznámime sa so základnými princípmi zodpovedného prístupu k potápaniu, príprave pred ponorom a predovšetkým o tom, ako by mal prebiehať samotný ponor od vstupu do vody až po bezpečné vynorenie a uloženie výstroje. Nosnými témami tejto kapitoly sú: Príprava pred ponorom, Fyzická a psychická príprava, Rozširovanie potápačských znalostí, Tréning zručností, Potápačská výstroj, Plánovanie ponoru, Výber potápačskej lokality, Buddy tím, Pred zanorením, Vstup do vody, Zanorenie, V priebehu ponoru, Ukončenie ponoru, Vynorenie, Ošetrenie a uloženie výstroje po ponore.

Kapitola 6: Krízové situácie v potápaní – riešenie krízových situácií
Potápanie je krásne ale je spojené s určitým rizikom. Pohybujeme sa v hĺbkach, vo vlnách, v prúde a sme do určitej miery závislý na výstroji. Kvalitný potápačský výcvik musí obsahovať aj teoretické znalosti o tom, ako vznikajú krízové situácie, ako sa im vyhnúť alebo im predchádzať.   Základná osnova tejto kapitoly pozostáva z týchto tém: Príčiny a prevencie krízových situácií, Stres a potápanie, Postupy pri riešení základných krízových situácií, Strata dýchacieho plynu, Zlá kontrola vztlaku, Strata potápačskej masky, Strata plutvy, Uvoľnenie potápačskej fľaše, Strata partnera pod vodou, Voľný únik plynu s automatiky „free flow“, Potápač s problémami na hladine, Ťahanie unaveného potápača po hladine, Záchrana topiaceho.


Praktická časť výcviku základného kurzu potápania v chránenom vodnom prostredí a na otvorenej vode
Deň 1
Dopoludnia: Praktický výcvik v chránenej vode – modulové cvičenia.
Ponor hĺbka 1-5 m
Popoludní: Praktický výcvik v chránenej vode – modulové cvičenia.
Ponor hĺbka 3-6 m

Cvik základného modulu - Zaplávajte vzdialenosť 9 m pod vodou, pričom vylovte svoju masku, vyčistite ju a čiastočne vyčistíte svoj šnorchel predtým než sa vynoríte.

Cvik základného modulu - Vyčistite si masku čiastočne alebo úplne zaplavenú vodou.

Deň 2
Dopoludnia: Praktický výcvik v chránenej vode – modulové cvičenia.
Ponor hĺbka 6-12 m
Popoludní: Praktický výcvik v chránenej vode – modulové cvičenia.
Ponor hĺbka 6-12 m

Ukončenie modulov základného kurzu potápania.

Príprava na ponory na otvorenej vode.

Deň 3
Dopoludnia: Ponor na otvorenej vode – opakovanie modulových cvičení.
Ponor hĺbka 6-12 m
Popoludní: Ponor na otvorenej vode - opakovanie modulových cvičení.
Ponor hĺbka 9-15 m

Pred zanorením na otvorenej vode.

 

Moduly základného kurzu potápania

Všeobecne:
1.    Plánujte svoj ponor a preukážte, že ste schopný jednať ako zodpovedný potápač.
2.    Správne zostavte a demontujte potápačský výstroj, regulátor, kompenzátor vztlaku a potápačskú fľašu.
3.    Správne nastavte, vystrojte a zasa odstrojte kompletný výstroj bez asistencie potápačského partnera.
4.    Správne vykonajte kontrolu svojho partnera.
5.    Ukážte ako sa správne oplachuje a skladuje potápačská výstroj.
        
Základné plavecké zručnosti:
6.    Zaplávajte 180 metrov za menej ako 9 minút.
7.    Splývajte s minimálnou námahou aspoň 10 minút.
8.    Asistujte nevládnemu potápačovi na vzdialenosť aspoň 18 m.

Šnorchlovacie zručnosti:
9.    Zaplávajte na hladine 9 metrov a dýchajte šnorchlom ale bez masky.
10.    Zaplávajte 360 m na hladine s plutvami, maskou a šnorchlom v čase  nie viac ako 15 minút.
11.    Zaplávajte vzdialenosť 9 m pod vodou, pričom vylovte svoju masku, vyčistite ju a čiastočne vyčistíte svoj šnorchel predtým než sa vynoríte.
12.    Zaplávajte s maskou, plutvami a šnorchlom vzdialenosť 23 metrov pod vodou bez vynorenia.
13.    Vyčistite šnorchel po vynorení na hladinu.

Potápačské plavecké zručnosti:
14.    V kompletnej potápačskej výstroji zaplavte vzdialenosť 60 metrov a dýchajte šnorchlom.
15.    V kompletnej potápačskej výstroji zaplavte vzdialenosť 60 metrov na znak.
16.    Zaplávajte vzdialenosť 30 m na hladine, pričom budete používať potápačskú výstroj a kompenzátor vztlaku ako plavák.
17.    V kompletnej potápačskej výstroji zaplavte vzdialenosť 450 metrov v čase menej ako 20 minút.
18.    Predveďte správne potápačské techniky dýchania, sem patrí normálne dýchanie, uvoľnené dýchanie bez vydychovania alebo zadržovania dychu.
19.    Predveďte správnu techniku vyrovnávania tlaku.

Potápačské zručnosti pod vodou:
20.    Predveďte správne techniky používania inflátora a deflátora na svojom kompenzátore.
21.    Získajte a udržujte si neutrálny vztlak pod vodou.
22.    Predveďte ako nafúknuť kompenzátor ústami.
23.    Získajte regulátor, ktorý vám vypadol z úst a nachádza sa za vaším ramenom.
24.    Vyčistite si regulátor stlačením čistiaceho ventilu a technikou výdychu pod vodou.
25.    Vyčistite si masku čiastočne alebo úplne zaplavenú vodou.
26.    Dajte si dole masku pod vodou a znova si ju nasaďte.
27.    Zložte si výstroj a opäť si ju nasaďte pod vodou.
28.    Odopnite a znovu si nasaďte záťažový opasok pod vodou.
29.    Predveďte výmenu regulátora a šnorchla.

Vstup/ výstup:
30.    Predveďte vstup do vody kotrmelcom vzad.
31.    Predveďte vstup do vody kotrmelcom vpred.
32.    Predveďte vstup do vody vkročením do vody.
33.    Správne si nasaďte a dajte dole výstroj na hladine v hlbokej vode.

Núdzové situácie / situácie bez vzduchu:
34.    Predveďte správnu techniku dýchania pod vodou z regulátora s voľným prietokom vzduchu.
35.    Predveďte správnu techniku ako sa zbavíte kŕčov pod vodou.
36.    Predveďte núdzový laterálny výstup na hladinu plávaním.
37.    Predveďte núdzový kontrolovaný výstup na hladinu plávaním.
38.    Simulujte alebo predveďte naostro núdzové zdieľanie vzduchu.
39.    Predveďte delenie vzduchu a výstup na hladiny s náhradným zdrojom vzduchu (oktopus, druhý regulátor, náhradný zdroj vzduchu).
40.    Natrénujte riešenie viacerých problémov naraz.
 
Záverečná skúška
Záverečná skúška pozostáva s praktickej skúšky vo vode a teoretickej písomnej skúšky.
Praktická skúška je overením potápačských zručností, ktoré boli predmetom výcviku. Inštruktor hodnotí komplexne všetky zručností. Praktickú skúšku účastník absolvoval ak hodnotenie dosiahne minimálne 80% požiadaviek z celkového hodnotenia. Kritéria hodnotenia sú v súlade so štandardami výcvikového systému.
Písomná skúška pozostáva z písomného a v prípade potreby aj doplňujúcich otázok formou ústnej skúšky. Čas na písomnú skúšku nie je limitovaný. Hodnotiacim kritériom je úspešne odpovedať na 80% otázok.

Záverečný písomný test.

Odpovede najdetu tu na často kladené otázky základného kurzu potápania.

Úspešná absolventka základného kurzu.

 

Úspešný absolvent základného kurzu.