Deep Diver – Hĺbkový potápač so vzduchom

Popis:
Tento program bol vypracovaný k zaisteniu kvalifikovaného výcviku tých potápačov, ktorí sa potrebujú potápať so vzduchom do hĺbok max. 39 metrov.

 • Tento certifikačný program Hĺbkový potápač so vzduchom poskytne uchádzačovi praktické zručnosti, teoretické znalosti a skúsenosti spojené s plánovaním hĺbkových ponorov.
 • Je to prvý medzinárodne schválený program pre zaisťovanie správneho výcviku bezpečných potápačských techník pri hĺbkovom potápaní so vzduchom.


Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča (zákonného zástupcu) alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu rodiča
 • kvalifikácia Advanced Open Water Diver alebo jej ekvivalent
 • minimálne 25 registrovaných ponorov
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 8 teoretických lekcií
 • 4 ponory na otvorenej vode z toho 2 ponory v hĺbke 30 - 39 m s maximálnou dekompresiou 3 min. (min. 100 min. času na dne)


Kurz zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • individuálny prístup k študentovi


Popis/poznámka:
Tento program bol vypracovaný k zaisteniu kvalifikovaného výcviku tým pokročilým potápačom, ktorý sa potrebujú potápať so vzduchom do hĺbok max. 39 metrov. Tento certifikačný program poskytne uchádzačovi praktické skúsenosti, teoretické znalosti a schopnosti spojené s plánovaním hĺbkových ponorov. Je to prvý medzinárodne schválený program pre zaisťovanie správneho výcviku bezpečných potápačských techník pri hĺbkovom potápaní.

Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

Prihláška na kurz