Ice Diver – Potápač pod ľadom

Popis:
Kurz "ICE DIVER" je špecializačným kurzom z prostredím overhead pod ľadom. Je určený tým potápačom, ktorí sa chcú potápať nielen v lete v teplých vodách ale sú schopný odolávať nástrahám ľadovej vody a uzavretému priestoru pod ľadom. Zároveň sú to potápači, ktorí chcú zažiť niečo extrémne pri potápaní a priblížiť sa tak k vykonávaniu náročnejších ponorov, ktoré sú doménou predovšetkým technickým potápačom. Uvedený kurz učí potápačov správaniu sa a minimalizácií rizík v extrémnych podmienkach. Pod "chladnou vodou" rozumieme v rekreačnom potápaní teplotu nižšiu ako 8 stupňov Celzia, ktorá sa v našich podmienkach Slovenských jazier spája s výrazným zlepšením viditeľnosti a priezračnou čistotou vody.
Okrem rozšírenia vedomostí z potápačskej teórie sa účastníci kurzu oboznámia s požadovanými nárokmi na výstroj a technické vybavenie takejto formy potápania. Základným kameňom okrem technického vybavenia a vhodnej potápačskej výstroje je aj spôsob plánovania ponorov pod ľadom, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj riadenie spotreby plynu (gas management). Zároveň sa oboznámite s postupmi záchrany pri zlyhaní výstroje, zamrznutí automatiky a iné.

Predmetom prednášok sú nasledovné témy:

 • Hypotermia a iné zdravotné ťažkosti
 • Zlyhanie potápačskej výstroje a iné krízové situácie
 • Kalkulácia spotreby dýchacieho plynu
 • Postupy a spôsoby zabezpečenie potápania pod ľadom a iné.

 

Výcvik na otvorenej vode pozostáva z prípravy a kontroly potápačskej výstroje, techník a spôsobov vyrezanie otvoru do ľadu a zabezpečenie otvoru pre vykonanie samotného ponoru, uskutočnenie ponoru pod ľadom. Praktický výcvik je orientovaný na úspešné zvládnutie krízových situácií akou je strata plynu, zamrznutie prvých alebo druhých stupňov automatík, strata vodiacej šnúry, znížená viditeľnosť, strata potápačského partnera a ďalšie.

Doba trvania:

 • 4 teoretických lekcií
 • 2 ponory (min. 2 ponory a 60 min. času na dne)

Kurz zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • registrácia, certifikát a diplom
 • manuál potápania pod ľadom
 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • individuálny prístup k študentovi

Predpoklady:

 • vek min 18 rokov
 • kvalifikácia AOWD alebo ekvivalent
 • kvalifikácia potápač v suchom obleku
 • minimálne 50 registrovaných ponorov z toho minimálne 15 v suchom obleku
 • vlastná výstroj na požadovanej úrovni


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

OBJEDNÁVKA