Nitrox Diver – Nitrox potápač

Popis:
Kurz "NITROX DIVER" je základným kurzom pre záujemcov, ktorí chcú pre svoje ponory použiť dýchacieho plynu, ktorý je obohatený o väčšie percento kyslíka. Kurz oboznámi počas potápačského výcviku jeho absolventov so základnými informáciami, ktoré sú nevyhnutné a potrebné za účelom využitie Nitroxu ako dýchacieho plynu pre rekreačné ponory ale taktiež aj v technickom potápaní. Po úspešnom ukončení kurzu ste oprávnení používať obohatené dýchacie plyny o kyslík v rozsahu 22 % - 40 % obsahu kyslíka z dôvodu zníženia obsahu inertných plynov v dýchacej zmesi a taktiež z dôvodu zníženia sa nasycovania organizmu inertnými plynmi ako je dusík.

 • Tento program je postavený tak, aby poskytol športovým potápačom bezpečnejšie dýchacie plyny, s ktorým bezpečnejšie uskutočnia ponory v rozsahu do 39 metrov. Potápač si môže zvoliť bezdekompresný limit jednak podľa dekompresných tabuliek EANx, alebo ako primárnu kontrolu bezdekompresného času použije potápačský počítač alebo vzduchové dekompresné tabuľky.
 • Tento program zahŕňa použitie EANx mixov v rozmedzí 22 % až maximum 40 % kyslíka ako dýchacecieho plynu pre ponor (bottom gas).
 • Nitrox Diver kvalifikácia môže byť vyučovaná ako samostatný program alebo v kombinácii s rôznymi pokročilými kurzami alebo špecializáciami.
 • Veľký dôraz je kladený na niektoré obmedzenia používania EANx, riziká spojené s manipuláciou a používaním zmesí s vyšším obsahom kyslíka, používanie špeciálnych potápačských tabuliek ako aj procedúry analýzy dýchacieho plynu.


Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča (zákonného zástupcu) alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu rodiča
 • kvalifikácia OPEN WATER DIVER
 • minimálne 10 registrovaných ponorov
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 5 teoretických lekcií
 • 2 ponory na otvorenej vode, minim. 1 ponor s EAN 32


Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi

Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

OBJEDNÁVKA