O nás

HOGARTHIAN DIVERS na KURZYPOTAPANIA.COM zastrešuje a poskytuje široké spektrum potápačského výcviku v rozsahu REKREAČNÉHO ale aj TECHNICKÉHO POTÁPANIA. U nás získate výcvik začínajúci základným kurzom potápania ale vaše potápačské zručnosti a schopnosti môžu po absolvovaní viacerých druhov výcviku vyústiť do stupňa Trimix diver, po ukončení ktorého môžete vykonávať extrémne náročné technické ponory presahujúce hĺbky až 100 m.

Náš potápačský výcvik organizujeme v krajinách EÚ a to prostredníctvom našich partnerov pôsobiacich v jednotlivých výcvikových agentúrach a príslušných krajinách. Krajinami, kde prebieha výcvik jednotlivých stupňov rekreačného alebo technického potápania sú: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Francúzsko, Írsko a taktiež mimo EÚ v krajinách Chorvátsko a Egypt.

Naším zásadným a prvoradým cieľom je bezpečnosť potápania a dôkladný výcvik smerujúci k splneniu tohto cieľa. Potápačský výcvik je zameraný na to, aby naučil akéhokoľvek záujemcu o potápanie ale aj potápača, ktorý už absolvoval určitý stupeň potápačského výcviku aby dokonale zvládol predpísaný obsah kurzu a zároveň získal informácie a praktický výcvik, ktorý uplatňuje princípy a filozofiu Hogarthian konfigurácie potápačskej výstroje používanej v DIR systéme. V priebehu výcviku sa naučíte využívať túto Hogarthian konfiguráciu výstroje, osvojíte si znalosti aby ste dokázali využiť výhody a prednosti tohto systému, ktoré boli v minulosti doménou technických a jaskynných potápačov predovšetkým skupiny WKPP okolo William Hogharth Maina, až sa postupne tento systém rozšíril po celom svete a dnes tento systém využívajú tisíce nielen jaskynných, technických ale aj rekreačných potápačov.

Základné aktivity v oblastí vodných športov, ktoré poskytujeme sú okrem organizovania kurzov potápania predovšetkým potápačské práce, zájazdy za poznávaním morských hlbín a taktiež Vám radi poradíme a poskytneme vhodnú potápačskú výstroj pre rekreačné a technické potápanie.

Z portfólia potápačskej techniky odporúčame výstroj, ktorá vychádza s princípov Hogarthian alebo DIR konfigurácie pre oblasť rekreačného a technického potápania. Zároveň dbáme na to, aby Vami zakúpená rekreačná výstroj bola modifikovateľná a konfigurovateľná pre budúce obdobia v prípade, že sa rozhodnete nastoliť cestu technického alebo jaskynného potápania pričom správnym výberom Hogarthian (DIR) výstroje chránite Vašu finančnú investíciu už pri prvotnom nákupe vašej rekreačnej výstroje.

Ak ste už absolvovali kurzy potápania v rôznych výcvikových systémoch, aj pre Vás je výcvik s využitím vyššie uvedených princípov vhodnou cestou pre Váš ďalší rozvoj potápačských zručností. Získate nové vedomosti a pochopíte princípy a rozdiely medzi tradičnou rekreačnou výstrojov a Hogarthian systémom a jeho uplatnením v potápačskej praxi.

Jedinečnosť našich inštruktorov rekreačného a technického (jaskynného) potápania je, že Hogarthian konfiguráciu výstroje a DIR filozofiu poznajú dokonale jednak preto, že v minulosti absolvovali technický a jaskyniarsky výcvik v svetovo uznávaných technických systémoch s Hogarthian (DIR) výstrojom a majú bohaté skúsenosti s potápaním v rôznych lokalitách sveta. Strávili stovky hodín v jaskyniach predovšetkým Francúzska, Chorvátska, Maďarska ale aj na Slovensku a v iných krajinách a tieto skúsenosti sú nevyhnutným predpokladom vysoko profesionálneho výcviku, ktorý Vám ponúkame.

Skúsení inštruktori Vám poskytnú výcvik, ktorý zásadným spôsobom prevyšuje rámec predpísaného obsahu kurzu a dozviete sa aj informácie o najnovších trendoch a novinkách v oblasti potápačského výcviku pre rekreačné, jaskynné a technické potápanie.

Každý kurz je ukončený záverečným testom praktických vedomostí a overením potápačských zručností na otvorenej vode. Vaše úspešné ukončenie výcviku bude deklarované certifikáciou v medzinárodnom výcvikovom systéme.

 

K prezentácií teoretických lekcií používame multimediálnu techniku.

Technika

Teoretický výcvik je organizovaný v príjemnom prostredí našej potápačskej školy.

V pokročilom Nitrox kurze budete mať možnosť overiť plánovanie ponoru a dekompresné časy prostredníctvom dekompresného softvéru.
Záverečný test preverí Vaše teoretické znalosti. Nesprávne odpovede Vám budu vysvetlené inštruktorom.

Test