Wreck Diver and Cavern Diver - Vrakový potápač a Potápač v kavernách

Popis:
Kurz "WRECK DIVER and CAVERN DIVER" je určený pre potápačský výcvik vo vrakoch a kavernách v rámci dosahu limitovaného denné svetla bez možnosti prístupu na voľnú hladinu. Naučíte sa potápaniu v takýchto podmienkach, riadeniu rizík v prostredí, ktoré sú typicky špecifické pre jaskynné potápanie. Naučíte sa základy práce s navyjákom a vodiacou šnúrou absolvujete simuláciu nulovej viditeľnosti atď.

Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 18 rokov, alebo 15 rokov na základe súhlasu rodiča
 • požadovaná kvalifikácia Advanced Open Water Diver alebo ekvivalent
 • minimálne 10 registrovaných ponorov
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 4 - 6 ponorov (celkový čas na dne minimálne 120 minút)
 • dátum, termíny a čas vykonávania jednotlivých ponorov je možné flexibilne upraviť podľa Vašich potrieb


Výstup kurzu:
Úspešný absolvent kurzu získa certifikáciu, ktorá Vás oprávňuje potápať sa vo vrakoch a kavernách.

Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

 


OBJEDNÁVKA