LED primárne svetlo verzus HID primárne svetlo

Popíšem sumár vypovedanej pravdy z konferencie na GUE Quest o neutíchajúcej diskusii – je to o LED versus HID primárnych svetlách.
Každé potápačské svetlo má vo vode limitovaný výkon v svietivosti a tento výkon svietivosti je tým nižší, čím sa vo vode nachádza viacej prachových, či bakteriálnych častíc. Čím je vo vode viacej častíc a vy použijete silnejšie svetlo s väčšou parabolou (s väčším rozptylom – väčším svietiacim kužeľom), o to viacej svetla sa vám od spomínaných častíc odrazí späť, priamo k vám do očí (kamery). 

Hoci výkon LED-emitorov stále stúpa a je porovnateľný s HID, tendencia týchto emitorov svetla je vysielať rozptýlené svetlo. Pri LED je problém s reguláciou svetelných lúčov. Inými slovami, primárne svetlá zložené s viacerých emitorov LED svietia zatiaľ viac do priestoru, naproti tomu HID výbojky majú sústredenejší stredový kužeľ svetla a slabšie okraje pri použití bežného tvaru reflektora primárneho svetla. Ak máte úzky kužeľ svetla, neodráža sa vám naspäť tak veľa svetla od častíc, ktoré lúč stretne v ceste. Tento jav môžete vidieť vo vode ak si vaši partneri zoberú rovnako výkonné svetlo, ale jedno bude LED a druhé HID. Je pravda, že každého polroka sú led-ky s vyšším svietiacim výkonom, pri rovnakej veľkosti a rovnakého napájacieho výkonu. Tento fakt môže napomôcť k riešeniu dostatočného výkonu pre LED Primárne svetlo.

Na obrázku je rodina svetiel Explorer 2008 od výrobcu Halcyon a svetlo od výrobcu Dive Rite.

V dnešnej dobe vďaka veľkému počtu lacných výrobkov, sa stretávame s tým, že potápači si volia ako Primárne svetlo 35 W, či 50 W svetlo. Pochopiteľne, v takýchto prípadoch klesá doba svietivosti a je potrebné nosiť so sebou väčšie kanistre s batériami, čo nie je vhodné pre prácu vo vode. Narastá hmotnosť, objem aj odpor takýchto zostáv. Pritom väčší výkon neznamená lepšiu viditeľnosť ako sa mnohí omylom domnievajú.

Foto: © 2009 Peter Sýkora
Pri HID svetlách vidieť v strede sústredený svetelný kužeľ.

Aj keď LED technológia pri použití pre potápačské svetlo má plno výhod – jednoduchá elektronika, menšia náchylnosť na výborný stav batérie, možnosť použitia rôzne veľkých batériových zostáv s nižším napätím ako u HID, menšia náchylnosť na poškodenie, no stále tu ostáva otázka, či je to vhodné pre použitie ako Primary, Video, či Backup Light. Odpovede ale aj otázky treba hľadať úplne niekde inde ako v technických parametroch. A to vo filozofii D.I.R. (Doing It Right) so zachovaním vlastností Hogarthian konfigurácie.

Spôsob vedenia káblu a zapínania pri jednotlivých typoch svetiel od rôznych výrobcov. V ľavo dole spôsob vedenia káblu a umiestnenia vypínača Salvo vo svetle model Havoc HID 21 W s Li-Po batériou pre rok 2009. V strede Dive Rite LED 500 (zapínanie na hlave – pootočením). Na pravo hore je starý spôsob od Halcyon a Salvo.

Ako na trhu pribúdajú výrobcovia, tak pribúdajú rôzne konštrukčné riešenia. Niektorí sa rozhodli umiestňovať elektroniku už do kanistrov, niektorí riešia battery packy s iným napätím, niektorí používajú úplné iné koncovky. A tak vám vo vode nepomôžu ani E/O cordy, pretože vám 18 W HID hlava Halcyon  nebude svietiť na 9 V zdroj iného výrobcu, hlavne keď to má v kanistri zabudovanú elektroniku pre LED 10 W. Nie je dôležité pre ktorú technológiu a výrobcu sa rozhodnete, samozrejme, pokiaľ je overená, ale dôležité je  s čím potápajú vaši partneri. Niekedy si treba premyslieť, či radšej ostanete verní jednej značke, ktorá myslí ako na minulosť tak na budúcnosť, alebo budete riskovať to, že ste samostatná jednotka v tíme a to s D.I.R. prístupom nemá naozaj nič spoločné. V Histórii pri vytváraní primárneho svetla použiteľného v systéme D.I.R. bolo základnou myšlienkou to, aby ste mohli napojiť akúkoľvek svetelnú hlavu na akýkoľvek kanister. Skúste to dnes, hoci len medzi výrobkami od vybraných firiem, ktoré sa pýšia tým, že majú takéto svetlá. To že je na trhu veľa kópií, neznamená, že sú jednotlivé výrobky kvalitné. Výrobcovia sa snažia znížiť výrobné náklady a tým spôsobujú budúce problémy v nepochopených detailoch. Lenže vo vode vás to môže stáť v najhoršom prípade život.

Vľavo starý vyskladaný batériový balík 4,5 Ah 12 V, pre Salvo vrátane koncovky – druhý protipól bol naletovaný na vodičoch vedúcich cez kruhový otvor v časti veka kanistru. Vypínač bol na veku (viď. Predchádzajúci obrázok). V strede detail a napravo hlava pre Salvo Havoc 2009. Celá hlava sa pri pootočení o 180 stupňov dostáva z režimu „cesta“ do režimu „svietenia“ (treba to urobiť na suchu), vypínač je na vonkajšej strane veka.

Na ľavo nabíjanie Nickel-Metal Hydride (NiMH) batérií, v strede vypínač v modeli 2008 a napravo detail hlavy pre HID 21 W. Dole je zobrazený starý vyskladaný batériový balík 9 Ah 14,8 V.

Vďaka E/O konektorom môžeme používať batériové kanistre pre ľubovoľné zariadenia (primárne svetlo, video svetlo, vyhrievanie).
Opis E/O cordov: na ľavo hore Subcon, na ľavo dole od firmy Halcyon, v strede kanistre s E/O cord káblami, na pravo hore redukcia slúžiaca na pripojenie vyhrievania k plniacemu ventilu do suchého obleku, dole koncovka na pripojenie vyhrievania do obleku.


Zdroj:
http://www.halcyon.net
Video svetlo v akcii. V prípade, že sa vybije batéria, vymení sa vďaka E/O konektorom ďalší kanister a pokračuje sa s filmovaním.

Voľný preklad zo sumáru príspevkov: Miroslav Zverka, 12.08.2009