Hogarthian Basic – Hogarthian základy

Basic

Popis:
Kurz “HOGARTHIAN BASIC” je základným rekreačným kurzom potápania s Hogartian (DIR) konfiguráciou výstroje. Obsah kurzu zahŕňa program zastrešujúci tieto kurzy: Open Water Diver + Advanced Open Water Diver + Nitrox Diver, pričom celý výcvik prebieha v zmysle Hogarthian princípov. Tento kurz je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať, zároveň následným výcvikom sa dopracujú k rozšíreným vedomostiam pokročilého potápača a taktiež si osvoja vedomosti použitia Nitroxovým zmesí do obsahu 40% kyslíka pri potápaní.
Obsahom tohto výcviku je oboznámiť Vás s prístrojovým potápaním, správaním sa ľudského tela pod vodou, dôkladné sa oboznámite s  Hogarthian konfiguráciou výstroje, ktorú budete používať počas výcviku. Kľúčovou časťou teoretickej ale aj praktickej prípravy je riešenie krízových situácií a komplikácií, ktoré sa môžu prihodiť počas ponoru a naučíte sa taktiež správne postupy a spôsoby ošetrenia zranení, získate informácie o nebezpečných morských živočíchoch, naučíte sa pracovať s dekompresnými tabuľkami a potápačským počítačom. Neoddeliteľnou súčasťou je aj potápanie s v hĺbkach do 39 m, kde získate znalosti o plánovaní takýchto ponorov v rôznych lokalitách, za rôznych podmienok a v rôznom vodnom prostredí. Nevyhnutnou časťou výcviku je aj potápanie sa za zníženej viditeľnosti a v noci pričom dokonale zvládnete navigáciu pod vodou. Riadenie spotreby plynu a základné znalosti a princípy potápania s  používaním dýchacej zmesi Nitrox, fyziologické aspekty kyslíka, fyzika pri potápaní s EANx a používanie a manipulácia s kyslíkom sú základom pre vykonávanie ponorov z dýchacími zmesami obohatenými kyslíkom.
Výučba prebieha formou prednášky pričom diskusia je možná buď počas prednášky alebo po jej skončení. Počas teoretických lekcií sa používajú najmodernejšie techniky multimediálnej výučby. Kurz zahŕňa všetky oblasti a rozsah znalostí pre tento stupeň pričom tieto teoretické a praktické vedomosti budú precvičované a overované pri ponoroch na otvorenej vode. Výcvik na otvorenej vode prebieha jednak v chránenom vodnom prostredí a taktiež na otvorenej vode. Všetky ponory na otvorenej vode sa snímajú na videokameru. Po ukončení ponoru pokračuje debriefing (analýza) videonahrávky, kde si môžete pozrieť vaše pokroky v potápaní. Zároveň máte možnosť konfrontovať svoje teoretické znalosti s praktickými a pri pozeraní na Váš videozáznam si môžte porovnať realizáciu vašich  prevedení cvikov s cvikmi prezentovanými profesionálnymi potápačmi a našimi inštruktormi.

 • tento program je navrhnutý tak, aby poskytol zrozumiteľný výcvik všetkým, ktorý sa chcú stať potápačmi
 • tento program zdôrazňuje zručnosti a znalosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa človek stal bezpečným potápačom – stredne pokročilým a rozvinul zmysel pre sebaistotu a zodpovednosť
 • tento program kvalifikuje potápača pre potápanie do hĺbky 39 metrov

Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča, alebo min. 12 rokov pre Junior potápačskú kvalifikáciu, alebo min. 18 rokov bez súhlasu rodiča
 • zaplávať 200 m akýmkoľvek štýlom
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 15 teoretických lekcií
 • 12 ponorov na otvorenej vode (min. 240 min. času na dne, maximálna hĺbka ponorov 39 m)


Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • manuál základného kurzu
 • registrácia a certifikát
 • zapožičanie výstroja
 • individuálny prístup k študentovi


Potápačská výstroj:
Výstroj pre tento stupeň potápačského výcviku je uvedená v hlavnom menu časť Výstroj pre potápanie, sekcia Výstroj rekreačná.

Výstup kurzu:
Úspešný absolvent kurzu získa certifikáciu, ktorá Vás oprávňuje potápať sa na voľnej vode kdekoľvek na svete. Tento kurz pozostáva z niekoľkých certifikácií, ktoré sú:

 • Open Water Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Nitrox Diver


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

Basic