Hogarthian Technical Diver 2 – Hogarthian technický potápač 2

Popis:
Kurz "HOGARTHIAN DIVER 2" je určený pre výcvik technických potápačov a je druhým v sérií technických kurzov, pričom je určený pre potápačov, ktorí sa chcú potápať do hĺbok 60 m. Program je navrhnutý tak, aby potápač lepšie a dôkladnejšie pochopil limity Nitroxu a zároveň bol schopný využiť Kyslík na realizáciu dekompresie po náročných ponoroch vyžadujúcich plánovanú stupňovitú dekompresiu a zároveň pochopil problematiku použitia Kyslíka pri tejto dekompresií.
Technický potápač počas výcviku sa naučí používať, osvojí a zdokonalí zvládnutie Hogarthian výstroje technického potápača. Zároveň za účelom uskutočnenia dekompresie bude používať dekompresnú fľašu (deco bottle) bud z EANx50 alebo čistým Kyslíkom. Kurz je zameraný taktiež na používanie Trimixu (Héliom obohatený Nitrox) ako flexibilnej a užitočnej dýchacej zmesi pre vyššie uvedené hĺbky ponorov v celom rozsahu, pričom po úspešnom ukončení kurzu budete dostatočne znalý problematiky pre túto oblasť potápania
Kurz obsahuje pokročilý nácvik identifikácie a riešenia problémov z Hogarthian výstrojom a jej komplexné a správne používanie pre ponory do 60 metrov v celom rozsahu. Zároveň za účelom uskutočnenia dekompresie budete používať na ponor dve dekompresné fľaše (deco bottles) z dýchacou zmesou EANx50 v jednej fľaši a čistým Kyslíkom v druhej fľaši.
Teoretická príprava je zameraná na rozšírenie Vašich znalosti z problematiky fyziky, fyzikálnych zákonov plynov, vedomostiach o plánovaní ponoru a spotrebe dýchacej zmesi, mixovaní a používaní Nitroxových a Normoxických Trimixových zmesí.
Ďalšími témami sú oblasti: dekompresné postupy a teórie, akcelerovaná dekompresia, dekompresné zmesi, používanie dekompresných fliaš, problematika pľúcnej kyslíkovej toxicity a toxicity celého organizmu,  hypoxie a hyperoxie, dekompresných chorôb, zníženia rizika pri potápaní do veľkých hĺbok, programoch pre fyzickú kondíciu, práca z navyjákom a vodiacou šnúrou a ďalšie.  Dekompresné zastávky sa vykonávajú na EANx 50 a 100% Kyslíku.
Výučba prebieha formou prednášky pričom diskusia je možná buď počas prednášky alebo po jej skončení. Počas teoretických lekcií sa používajú najmodernejšie techniky multimediálnej výučby. Kurz zahŕňa všetky oblasti a rozsah znalostí pre tento stupeň pričom tieto teoretické a praktické vedomosti budú precvičované a overované pri ponoroch na otvorenej vode. Výcvik na otvorenej vode prebieha jednak v chránenom vodnom prostredí a taktiež na otvorenej vode. Všetky ponory na otvorenej vode sa snímajú na videokameru. Po ukončení ponoru pokračuje debriefing (analýza) videonahrávky, kde si môžete pozrieť vaše pokroky v potápaní. Zároveň máte možnosť konfrontovať svoje teoretické znalosti s praktickými a pri pozeraní na Váš videozáznam si môžte porovnať realizáciu vašich  prevedení cvikov s cvikmi prezentovanými profesionálnymi potápačmi a našimi inštruktormi.
Ponory zahŕňajú nasledovné oblasti: 4 ponory s pokročilým nácvikom ovládania Hogarthian výstroje,  hĺbkové ponory do max. 60 m s realizovanou dekompresiou z toho minimálne dva s deko bottle EANx 50 a Kyslík, 4 ponory s pokročilými potápačskými procedúrami.

Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 18 rokov
 • požadovaná kvalifikácia HOGARTHIAN Diver 1 alebo ekvivalent
 • minimálne 100 registrovaných ponorov na otvorenej vode (z toho 30 ponorov do hĺbky väčšej ako 27 m)
 • výstroj na požadovanej úrovni v Hogartian  alebo DIR konfigurácií
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 14 teoretických lekcií
 • 12 ponorov na otvorenej vode (min. 320 min. času na dne)
 • dátum, termíny a čas vykonávania jednotlivých ponorov je možné flexibilne upraviť podľa Vašich potrieb


Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • manuál základného kurzu
 • registrácia a certifikát
 • zapožičanie výstroja
 • individuálny prístup k študentovi


Potápačská výstroj:
Výstroj pre tento stupeň potápačského výcviku je uvedená v hlavnom menu časť Výstroj pre potápanie, sekcia Výstroj technická.

Výstup kurzu:
Úspešný absolvent kurzu získa certifikáciu, ktorá Vás oprávňuje potápať sa na voľnej vode kdekoľvek na svete s používaním dýchacích zmesí Nitrox do 100% kyslíka a Normoxic trimix a vykonávaním ponorov do maximálnej hĺbky 60 m. Tento kurz pozostáva z niekoľkých certifikácií, ktoré sú:

 • Technical Diver
 • Normoxic Trimix Diver


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu