Advanced Open Water Diver – Pokročilý kurz potápania

AOWD

Popis:
Kurz "ADVANCED OPEN WATER DIVER" je ďalším kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o nové poznatky a nadobudnúť ďalšie potápačské zručnosti. Úspešní absolventi kurzu získajú potápačský certifikát a medzinárodnú identifikačnú kartu. Táto im umožňuje účasť na ponoroch v lokalitách, v ktorých je požadovaná vyššia potápačská kvalifikácia, participovať na vybraných špeciálnych kurzoch a ďalších náročnejších formách potápania. Tento stredne pokročilý program umožňuje Open Water Diver potápačom rozšíriť zdatnosť vo vode a získať pod dohľadom viac praktických skúseností

 •  tento program kvalifikuje potápača potápať sa do maximálnej hĺbky 40 metrov
 •  súčasťou ponorov sú tri povinné ponory a to navigačný ponor, nočný ponor alebo ponor za zníženej viditeľnosti a hĺbkový ponor
 •  musí byť kvalifikovaný OWD alebo akákoľvek obdobná kvalifikácia
 •  min. 25 registrovaných ponorov
 •  vyhlásenie o zdravotnom


Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča, alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu rodiča
 • musí byť kvalifikovaný OWD alebo akákoľvek obdobná kvalifikácia
 • min. 10 registrovaných ponorov
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 4 teoretické lekcie
 • 3 - 6 ponorov na otvorenej vode (min. 3 povinné ponory a 120 min. času na dne)


Kurz zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • manuál pokročilého kurzu potápania
 • registrácia, certifikát a diplom
 • zapožičanie výstroja


Popis/poznámka:
Tento kurz priamo nadväzuje na kurz Open Water Diver a umožní zvýšiť si kvalifikáciu pri potápaní na voľnej vode a získať viac praktických a teoretických skúseností. Tento program pripraví potápačov na ponory do hĺbok max. 39 metrov

Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

AOWD


OBJEDNÁVKA