Trimix Diver – Trimix Potápač

Popis:
Kurz "TRIMIX DIVER" je určený pre výcvik technických potápačov, ktorý sa chcú potápať v hĺbkach do 100 m. Program je navrhnutý tak, aby rozšíril vedomosti skúsených technických potápač so skúsenosťami s Normoxic Trimixom aby lepšie a dôkladnejšie pochopili spôsob plánovania a realizácie ponorov do hĺbky 100 m a zároveň zvládli manažment plynov a stupňovitú dekompresiu. Fyzicky aj psychicky veľmi náročný výcvik je zameraný na bezpečné použitie zmesí plynov pre realizáciu takýchto ponorov.
Trimix umožňuje skúmať hlboké vody tým potápačom, ktorý sa musia potápať hlboko alebo vykonávajú pracovné ponory v stredných hĺbkach. Tento trimixový kurz je postavený na princípoch sebestačnosti a dokonalého výcviku pre riadenie spotreby plynu a stupňovitej akcelerovanej dekompresie.
Trimix potápač za účelom uskutočnenia dekompresie bude používať na ponor niekoľko dekompresných fľiaš (deco bottles) z nasledovnými štandardizovanými dekompresnými zmesami a to čistý kyslík (100% O2), EANx50, Tx 35/25 a Tx 21/35.. Zároveň je výcvik zameraný na dokonale zvládnutie väčšieho postu stages a deco bottles (max. 5).
Teoretická príprava je zameraná na pokročilé rozšírenie Vašich znalosti z problematiky fyziky, fyzikálnych zákonov plynov, vedomostiach o plánovaní ponoru a spotrebe dýchacej zmesi, mixovaní a používaní Nitroxových a Trimixových zmesí.
Ďalšími témami sú oblasti: dekompresné postupy a teórie pre ponory do hĺbky 120 m, akcelerovaná dekompresia, dekompresné zmesi a postupy, používanie viacerých dekompresných fliaš, problematika pľúcnej kyslíkovej toxicity a toxicity celého organizmu, hypoxie a hyperoxie, dekompresných chorôb, zníženia rizika pri potápaní do veľkých hĺbok, programoch pre fyzickú kondíciu, práca z navyjákom a vodiacou šnúrou a ďalšie.

Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 18 rokov
 • požadovaná kvalifikácia Technical Diver alebo Normoxic Trimix Diver alebo ekvivalent
 • minimálne 200 registrovaných ponorov na otvorenej vode (z toho 25 ponorov hlbšie ako 39 m)
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 5 ponorov z toho 3 hlbšie ako 50 m na otvorenej vode pričom sú to Trimixové ponory do max. hĺbky 91 metrov (celkový čas na dne minimálne 280 minút)
 • dátum, termíny a čas vykonávania jednotlivých ponorov je možné flexibilne upraviť podľa Vašich potrieb


Výstup kurzu:
Úspešný absolvent kurzu získa certifikáciu, ktorá Vás oprávňuje potápať sa na voľnej vode kdekoľvek na svete s používaním dýchacích zmesí Trimixu do hĺbok 100 m.

Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

OBJEDNÁVKA