Dry Suit Diver – Potápanie v suchom obleku

Popis:
Kurz "DRY SUIT DIVER" je špeciálnym kurzom, ktorý je určený predovšetkým potápačom, ktorí sa potápajú v chladnejších vodách alebo v sladkých vodách vodách Slovenska, Čiech, Rakúska a ďalších krajín, alebo dávajú prednosť potápaniu v zimných mesiacoch prípadne pod ľadom. Cieľom kurzu je poskytnúť potápačom vyčerpávajúce informáciu o teoretických princípoch a praktickom potápaní v suchom obleku v štandardných podmienkach na otvorenej vode. Teória pozostáva s popisu jednotlivých druhov suchých oblekov, ich konštrukčných a tepelných vlastností, výhod a nevýhod jednotlivým materiálov použitých pre suchý oblek. Na základe týchto vedomostí je potápač dostatočne zručný na to aby si vedel vybrať pre svoj štýl potápania suchý oblek a následne ho vedel správne používať, ošetrovať a skladovať. Praktické cvičenia na otvorenej vode pozostávajú predovšetkým zo zvládnutia rôznych situácií, ktoré môžu vzniknúť počas  ponorov s primárnym cieľom profesionálne zvládať zručnosti pri používaní suchého potápačského obleku. Pri každom s týchto ponorov sú precvičované základné zručnosti potápača napr. out o fair situácie, núdzový výstup a ďalšie.

Predpoklady:

 • min. kvalifikácia Advanced Open Water Diver (pokročilý potápač na otvorenej vode), preukázanie minimálne 25-tich ponorov v denníku
 • vek najmenej 15 rokov
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 3 teoretické lekcie
 • 2 ponory na otvorenej vode (min. 60 min. času na dne)


Kurz zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

OBJEDNÁVKA