Search & Recovery Diver – Vyhľadávanie a vyzdvihovanie

Popis:
Kurz "SEARCH & RECOVERY DIVER" je zameraný na osvojenie si postupov a činností spojených s vyhľadávaním a vyzdvihovaním akéhokoľvek materiálu, predmetov a všetkého čo z akéhokoľvek dôvodu je potrebné vyniesť na hladinu z hlbín mora alebo jazera. Naučíte sa presné postupy a metodiku vyhľadávania predmetov nachádzajúcich sa pod vodnou hladinou a spôsoby a techniky vyzdvihovania takýchto predmetov na hladinu. Tento kurz ponúka pokročilému potápačovi rozšírenie schopností a zručností v odbore vyhľadávania a vyzdvihovania predmetov na hladinu a taktiež zvládnutie prepravy, umiestenia, zdvíhania a spúšťania predmetov  pod vodou resp. ich presúvania z jedného miesta na druhé.

Predpoklady:

 • min. kvalifikácia Advanced Open Water Diver (pokročilý potápač na otvorenej vode), preukázanie minimálne 25-tich ponorov v denníku
 • vek najmenej 15 rokov
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 4 teoretické lekcie
 • 4 ponory na otvorenej vode (min. 80 min. času na dne)


Kurz zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

 


OBJEDNÁVKA