GUE Zmena procedúr, August 2005

Gas management – označenie Minimum gas

GUE odporúča, že potápači majú mať vždy dostatočné množstvo dýchacieho média pri delení sa o plyn pre výstup z maximálnej hĺbky/vzdialenosti až na hladinu, pri situáciách Out of gas (bez dýchacieho média u partnera) s partnerom. Historicky, je toto množstvo plynu známe ako „Rock Bottom“. Do budúcna bude GUE označovať tento objem ako „Minimum Gas“, lepšie to odráža popis zásoby objemu plynu.

Procedúry pre namotávanie na cievku (Procedure for reeling up spools)

Potápači niekedy použijú Duble Ender ako navíjacie príslušenstvo na cievku. Toto je možné jedine v tých prípadoch, keď pomaly stúpajú na dekompresných zastávkach. Keď je potrebné namotať dlhšie segmenty šnúry na cievku, potápači rozvážne pripnú Double ender na svoj D-ring, namotávajúc nadbytok šnúry na cievku.

Poloha potápačov pri poruche primárneho svetla (Location of diver experiencing primary light failure)

Potápač s poruchou primárneho svetla pri trojčlennom tíme sa zaradí do stredu, pri dvojčlennom tíme dopredu. V otvorenom priestore pri troch potápačoch a pri možnosti ľahkého pohybu, je možné premiestniť out of gas (bez dýchacieho média) potápača do stredu medzi dvoch potápačov, ktorí plávajú vedľa seba; toto je tiež známe ako „wing on wing“ (krídlo na krídlo).

Potreba prichytenia stage a deco regulátorov (Necessity of clip on stage and deco regs)

Nie je to nutnosť umiestniť karabínu na regulátor zo stage. Ale potápači, ktorí nepoužívajú karabínu na druhom stupni, používajú dve podporné gumové bandáže okolo stage fľaši. V prípade roztrhnutia jednej bandáže je ešte stále dostatočné zaistenie regulátoru a hadice druhou bandážou.

Dekompresia, opakované ponory, ratio deco (Decompression, repetitive diving, ratio deco)

Deco planer je štandard, pri ktorých všetky výstupy a decompresné štandardy by mali byť zmerateľné. Rozdielne pravidlá vedenia výstupových profilov (ako ratio deco) alebo opakovaných ponorov by mali byť nastavené voči Deco planeru zaručenou presnosťou.

Dosiahnuté certifikáty (Provisional certification)

Dosiahnuté certifikáty boli pozdržané na základe rozsahov výsledkov, kde ako jediné meradlo pre študentov-potápačov, ktorí cvičili stupeň v dosiahnutí danej úrovne, boli cviky riadne ukončené, ale nie dostatočne na prejdenie danej úrovne. Potápači by si mali byť dobre vedomí, že GUE inštruktor je sám zodpovedný pre úpravu tohto hodnotenia. Inštruktor môže vytvoriť špecifické rozhodnutia s ďalším GUE inštruktorom, ale pridelený inštruktor je napokon zodpovedný pre upravenie dosiahnutých výsledkov študentmi. Čas a priradené poplatky s dosiahnutými vyššími stupňami sú úplne v diskrétnosti inštruktora.

Vnútorné formy GUE inštruktorov pri trénovaní  (Internship Forms GUE instructors in training)

According to GUE standards, it is the responsibility of instructor-candidates and instructors seeking upgrade to secure the required number of properly executed GUE Internship Evaluation forms and submit these to HQ. GUE has established a thirty (30) period within which to submit evidence of having completed an internship.

Jaskyniarské/Technické témy: (Cave/Tech Specific Topics)
Dotykový signál pre „prekročenie šnúry“ (Touch contact signal for “cross the line”)

Počas dotykového signálu a následnom vedení šnúry vedúci potápač potrebuje križovať šnúru. Tento potápač by mal odovzdať šnúru jeho členovi tímu do ruky, otočiť ruku zo strany do strany (ako keď otáčate gombíkom kľučky na dverách späť a dopredu). Toto môže byť tiež úspešne signalizované posunutím ruky späť po šnúre, indikáciou, že ďalšia činnosť je požadované prekročenie šnúry.

Koláčiky (kruhy), štipce, vs. šatky (uzlíky, vývesky) ako nesmerové označovače (Cookies vs. clothespin for non-directional markers)

Postačujúce pre redukovanie pravdepodobnosti riadneho zmätku, „cookies“ (koláčiky, kruhy), sú zvažované ako vhodnejšie použitie voči šatkám (uzlíky, vývesky) a to ako nesmerové značky.

Nesmerové umiestnenie značky vo vnútri tímu  (Non-directional marker placement within teams)

Počas jaskynného tréningu, každý potápač by mal umiestniť vlastnú značku. Túto nasleduje každý potápač aktívnou navigáciou počas ponoru a vytvára si základnú pamäť individuálnej jednej priamej cesty späť na povrch. Trénovaný potápači s obvyklým a skúseným partnerom môžu zvoliť použitie jednej značky na tím, ale mali by to urobiť s upozornením (s ponaučením ostatných).

Voľne preložil: Miroslav Zverka 31.03.2007