GUE Zmena procedúr, November 2006

Obsah:

  • Suchozemské kopanie s plutvami s tímovým dôrazom
  • Tímový dôraz v cvičeniach a vo vykonávaní zručností
  • Nový potápačský plánovací nástroj – GUE EDGE
  • Umiestnenie výstroja vo vreckách
  • Uloženie a klipnutie hlavy svetla
  • Valve drill

Suchozemské kopanie s plutvami s tímovým dôrazom (Surface fin kicks with team emphasis)

Nácvik kopania s plutvami na suchu má zabezpečiť priemernú zručnosť pohybu pri kopaní s plutvami vo vode. Priorita č.1 pre ponor v GUE Fundamental, GUE preferuje nácviky kopania a pohybu na suchu, prácu s maskou, v primeranej tepelnej ochrane (v podobleku). Počas tohto nácviku na suchu by mali potápači pracovať v tíme s hlavným zameraním cvičenia na back kick a helicopter turn (cúvanie a helikoptérové otáčanie sa). Potápači, samozrejme, potrebujú niekoľko spôsobov kopania pri pohybe vpred kým si precvičujú tieto zručnosti, vytvorenie dostatočného priestoru pre prirodzený návyk na frog kick a modifikovaný frog kick. Ešte pred týmito cvičeniami na suchu je dôležité aby potápač prijal prirodzenú polohu, takú, akú bude mať počas ponoru. K hlavnému pohybu pri kopaní, tak ako pri cvičení je potrebné dokonale porozumieť mechanizmu pohybu.

Tímový dôraz v cvičeniach a vo vykonávaní zručností (Team diving emphasis in practice and performance of skills)

Kým zavedieme ponory, každý program by mal byť vytvorený na posilnenie tímovej súhry. Pre príklad, potápač cvičiaci kop helikoptéry je umiestnený medzi dvoma partnermi, ktorí sledujú zručnosť. Potápači v tíme, by sa mali všetci navzájom vystriedať na strednej pozícii v tíme. Ďalšie cvičenia tak ako ďalších základných päť sú tiež založené na budovaní tímu. Potápači precvičujúci tieto zručnosti so zameraním, a to na tím s jedným partnerom držiacim počas cvičenia partnerovu hadicu v momente uvoľnenej hadice, predstavuje to časť z tejto zručnosti. Rovnako potápači precvičujúci s-drill mali by držať dlhú hadicu od darcu keď si on upratuje kábel od svetla a tiež keď si balí svetlo.

Nový nástroj plánovania ponoru – GUE EDGE (New dive planning tool – GUE EDGE)

GUE je nespokojné s predošlým plánovaním ponorov známom ako SADDDDD. Potápači môžu použitím tohto nástroja efektívne dostať zmätenú správu podobných slov. Smerovaním napred, GUE použije akronym GUE EDGE pre zjednodušenie plánovania ponoru. GUE EDGE znamená nasledovné: G – Goal (cieľ ponoru), U – Unified team (jednotný tím) – tímová stratégia, E – Equipment match (Úprava výstroja, kontrola), E – Exposure – Depth/Time (Expozícia hĺbka/čas), D - Decompression strategies (Dekompresná stratégia), G - Gas strategies (Stratégia plynov), E - Environmental issues (Okolité podmienky)

Štandardizovanie umiestnenia výstroja v potápačových vreckách (Standardized equipment placement for diver’s pockets)

Nedostatok štandardného umiestnenia pre zbalenie výstroja v potápačových vreckách navádzalo k vytvoreniu zmätku medzi členmi v potápačských tímoch a mohlo by znamenať hazard počas záchrany, kedy partner potrebuje asistovať nemohúcemu alebo potápačovi v núdzi. Preto, GUE má súhlas pre štandardizovanie umiestnenia výstroja vo vreckách. Tým je zrozumiteľne dané, hoci argumenty umiestnenia výstroja môžu byť vytvorené pre obe strany, je tu argument so súhlasom, že ľavé vrecko potápača je pre „pracovné“ nástroje, kým pravé vrecko je pre záchranný výstroj. Táto dohoda dovolí potápačom, stať sa príbuzenskejšími (stálymi partneri) s umiestnením, ktoré im bude najlepšie slúžiť vo všetkých potápačských scenároch. Príklad, potápač používajúci skúter, môže mať prístup k pracovnému výstroju aj počas držania skútra (skúter sa drží v pravej ruke). Pracovný výstroj zahrňuje, ale nie je limitovaný: primárna SMB (Surface Marker Buoy) – hlavná bója, double ender, stage slučka, prepojovacia cievka (jump spool) atď.; záchraný výstroj zahŕňa: rezervné SMB (rezervná bója), náhradná maska, osobná cievka (safety spool), wet notes, atď.        

Uloženie a klipnutie hlavy svetla (Light head stowage and clip placement)

Počas spoľahlivého potápačského scenára stalo sa vhodným prichytenie svetla hlavy za držiak, tak aby smeroval lúč dole, preč od očí tímových potápačov. Toto nariadenie umožní potrebu zredukovania zložitosti viacnásobného klipnutia, GUE procedúry odporúčajú umiestnenie pevného prichytenia karabíny na rúčku svetla hlavy a slučku na zadnej časti hlavy svetla. Zadná slučka umožňuje potápačovi dočasne pripnutie double ednerom na zadnú časť hlavy svetla. Stále umiestnenie karabíny na rúčke zabezpečuje to, že karabína je prístupná vo väčšine dôležitých polohách a je ľahko použiteľná nevyhnutne pri zbalení svetla na stálo v prípade poruchy alebo keď svetlo nie je dlhodobo potrebné. Karabína je umiestnená na pravú stranu, kde ju potápač môže držať s palcom jeho ľavej ruky. Svetlo, ktoré nie je dlhodobo používané, malo by byť zbalené s káblom svetla založeným pod dlhou hadicou.

Valve drill

GUE uznáva, že doterajšie cviky Valve drill sú, aspoň čiastočne, vzdialené z reálneho potápačského scenára. Až teraz, všetko úsilie by malo udržať cvičenie v podobnom reálnom potápačskom scenári a v zhodnom s GUE metódami jednoduchosti. Pre príklad, predchádzajúce GUE cvičenie dovolilo potápačovi uzatvárať svoj back-up, kým z neho dýchal, potápač bol tiež súbežne zodpovedajúci pre signalizovanie jeho tímu a manažovanie dlhej hadice. To bolo divergentné o nesprávny názor najlepšej cesty pre zvládnutie nereálnej situácie, koniec koncov my súhlasíme, že tento problém vytvorilo cvičenie a nebolo reálne v scenáre potápačského života. Zohľadnením týchto faktov, GUE vytvorilo novú procedúru pre použitie počas Valve drill cvičení a tento štandard obsahuje nasledovné:

Valve drill procedure:

Potápač chystajúci sa na cvičenie, pripraví tím signalizáciou toho čo zamýšľa pred jeho začatím. Prečistí sprchou back-up regulátor pre overenie jeho funkčnosti. Začne signalizovať pre upozornenie, svetlo je v ľavej ruke. Zavrie pravý post, vyprázdni hadicu a prejde na back-up regulátor. Pripne primárny regulátor na pravý D-ring. Otvorí pravý ventil, odklipne druhý stupeň na dlhej hadici a overí sprchou jeho funkčnosť. Prehodí back-up za regulátor dlhej hadice. Zavrie a znovu otvorí izolátor. Pri zatváraní izolátora signalizuje tímu svetlom v ľavej ruke. Uchopí vrch svetla s pravou rukou a začne signalizovať tímu. Pokračuje v dýchaní z dlhej hadice, keď uzatvára a uvoľňuje ľavý post back-up regulátoru. Otvorí ľavý ventil. Prehodí svetlo do ľavej ruky. Nasleduje flow kontrola pre zistenie, či sú všetky ventily otvorené. Všetky ventily musia byť úplne otvorené, nie len pootvorené. Potápač zavrie ventil pri skúšaní, či je ventil otvorený, pootočením v zlom smere, či pri skúšaní, že či ide ventil ľahko pootočiť, to môže spôsobiť pootočenie v zlom smere a uzavretie ventilu, keď nie je dostatočne otvorený.

Preložil: Miroslav Zverka 31.03.2007